โรงเรียนวัดพญาปันแดน
หมู่ที่ 4  ตำบลพญาแมน  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53120
เบอร์โทรศัพท์ 055455085
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/02/2017
ปรับปรุง 10/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 12665
Page Views 13014
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ข่อยสูง ตรอน
2 โรงเรียนศรีอุทิศ ข่อยสูง ตรอน
3 โรงเรียนบ้านข่อยสูง ข่อยสูง ตรอน
4 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี ข่อยสูง ตรอน 055815285
5 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง น้ำอ่าง ตรอน 055454179
6 โรงเรียนบ้านเหล่า น้ำอ่าง ตรอน 055454040
7 โรงเรียนบ้านไชยมงคล น้ำอ่าง ตรอน
8 โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา บ้านแก่ง ตรอน
9 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) บ้านแก่ง ตรอน
10 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) บ้านแก่ง ตรอน
11 โรงเรียนบ้านชําทอง บ้านแก่ง ตรอน
12 โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) บ้านแก่ง ตรอน
13 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี บ้านแก่ง ตรอน 055-825-585
14 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) วังแดง ตรอน
15 โรงเรียนบ้านหัวดาน วังแดง ตรอน
16 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน วังแดง ตรอน
17 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วังแดง ตรอน
18 โรงเรียนบ้านท่าอวน วังแดง ตรอน
19 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) วังแดง ตรอน
20 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) วังแดง ตรอน
21 โรงเรียนบ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) หาดสองแคว ตรอน
22 โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง หาดสองแคว ตรอน
23 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว หาดสองแคว ตรอน
24 โรงเรียนบ้านหนองหิน น้ำพี้ ทองแสนขัน
25 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 น้ำพี้ ทองแสนขัน
26 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก น้ำพี้ ทองแสนขัน
27 โรงเรียนบ้านปางหมิ่น บ่อทอง ทองแสนขัน
28 โรงเรียนบ้านแสนขัน บ่อทอง ทองแสนขัน 055-418028
29 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) บ่อทอง ทองแสนขัน 0898573237
30 โรงเรียนบ้านท่าช้าง บ่อทอง ทองแสนขัน
31 โรงเรียนทองแสนขันวิทยา บ่อทอง ทองแสนขัน
32 โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์ บ่อทอง ทองแสนขัน
33 โรงเรียนบ้านแพะ บ่อทอง ทองแสนขัน
34 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) บ่อทอง ทองแสนขัน
35 โรงเรียนบ้านวังปรากฏ ป่าคาย ทองแสนขัน
36 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย ป่าคาย ทองแสนขัน
37 โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ ป่าคาย ทองแสนขัน
38 โรงเรียนบ้านนาลับแลง ป่าคาย ทองแสนขัน
39 โรงเรียนบ้านร้องลึก ผักขวง ทองแสนขัน
40 โรงเรียนวังโป่งดํารงวิทย์ ผักขวง ทองแสนขัน
41 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ ผักขวง ทองแสนขัน
42 โรงเรียนบ้านเขาสัก ผักขวง ทองแสนขัน
43 โรงเรียนบ้านผักขวง ผักขวง ทองแสนขัน 08 1886 7140
44 โรงเรียนบ้านปางวุ้น ผักขวง ทองแสนขัน
45 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ คอรุม พิชัย
46 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย คอรุม พิชัย
47 โรงเรียนบ้านกองโค คอรุม พิชัย
48 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน คอรุม พิชัย
49 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว คอรุม พิชัย
50 โรงเรียนบ้านปากคลอง คอรุม พิชัย
51 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ท่ามะเฟือง พิชัย
52 โรงเรียนวัดดอกไม้ ท่ามะเฟือง พิชัย
53 โรงเรียนบ้านหาดทับยา ท่ามะเฟือง พิชัย
54 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ ท่าสัก พิชัย
55 โรงเรียนบ้านชําหนึ่ง ท่าสัก พิชัย
56 โรงเรียนบ้านท่าสัก สาขาบ้านเต่าไหใต้ (รอยุบเลิก) ท่าสัก พิชัย
57 โรงเรียนบ้านชําสอง ท่าสัก พิชัย
58 โรงเรียนบ้านท่าสัก ท่าสัก พิชัย
59 โรงเรียนบ้านชําตก ท่าสัก พิชัย
60 โรงเรียนบ้านนาอิซาง นายาง พิชัย
61 โรงเรียนบ้านหนองกวาง นายาง พิชัย
62 โรงเรียนบ้านหลักร้อย นายาง พิชัย 0-5582-2328
63 โรงเรียนบ้านนาคะนึง นายาง พิชัย
64 โรงเรียนบ้านนายาง นายาง พิชัย
65 โรงเรียนแหลมนกแก้ว นาอิน พิชัย
66 โรงเรียนบ้านฟากบึง นาอิน พิชัย
67 โรงเรียนนาอินวิทยาคม นาอิน พิชัย 055823125 หรือ 081-6043421 (ผอ.)
68 โรงเรียนดาราพิทยาคม บ้านดารา พิชัย
69 โรงเรียนบ้านวังสะโม บ้านดารา พิชัย
70 โรงเรียนบ้านดารา บ้านดารา พิชัย
71 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ บ้านดารา พิชัย
72 โรงเรียนบ้านวังสําโม บ้านดารา พิชัย
73 โรงเรียนวัดโรงม้า บ้านหม้อ พิชัย
74 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ บ้านหม้อ พิชัย
75 โรงเรียนบ้านดอนโพ บ้านหม้อ พิชัย
76 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 บ้านหม้อ พิชัย
77 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม บ้านโคน พิชัย
78 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน สาขาวัดหาดกําแพง (รอยุบเลิก) บ้านโคน พิชัย
79 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน บ้านโคน พิชัย
80 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว บ้านโคน พิชัย
81 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน พญาแมน พิชัย
82 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง พญาแมน พิชัย
83 โรงเรียนชุมชนบ้านดง พญาแมน พิชัย
84 โรงเรียนวัดพญาปันแดน พญาแมน พิชัย 055455085
85 โรงเรียนบ้านขอม พญาแมน พิชัย
86 โรงเรียนบ้านคลองละวาน ในเมือง พิชัย
87 โรงเรียนบ้านในเมือง ในเมือง พิชัย
88 โรงเรียนจรัสศิลป์ ในเมือง พิชัย
89 โรงเรียนบ้านหัวค่าย ในเมือง พิชัย
90 โรงเรียนพิชัย ในเมือง พิชัย
91 โรงเรียนบ้านคลองกะชี ในเมือง พิชัย
92 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ ในเมือง พิชัย
93 โรงเรียนวัดไร่อ้อย สาขาบ้านวังตอ (รอยุบเลิก) ไร่อ้อย พิชัย
94 โรงเรียนไร่อ้อย ไร่อ้อย พิชัย
95 โรงเรียนบ้านคลองละมุง ไร่อ้อย พิชัย
96 โรงเรียนวัดไร่อ้อย ไร่อ้อย พิชัย
97 โรงเรียนวัดวังผักรุง ไร่อ้อย พิชัย
98 โรงเรียนบ้านดินแดง ไร่อ้อย พิชัย
99 โรงเรียนวัดน้ำใส ชัยจุมพล ลับแล
100 โรงเรียนวัดห้องสูง ชัยจุมพล ลับแล
101 โรงเรียนวัดนาทะเล ชัยจุมพล ลับแล
102 โรงเรียนบ้านชําผักหนาม ด่านแม่คำมัน ลับแล
103 โรงเรียนด่านแม่คำมัน สาขาบ้านห้วยช้าง (รอยุบเลิก) ด่านแม่คำมัน ลับแล
104 โรงเรียนบ้านห้วยทราย ด่านแม่คำมัน ลับแล
105 โรงเรียนด่านแม่คํามัน ด่านแม่คำมัน ลับแล
106 โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา ทุ่งยั้ง ลับแล
107 โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น ทุ่งยั้ง ลับแล
108 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ ทุ่งยั้ง ลับแล
109 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา ทุ่งยั้ง ลับแล
110 โรงเรียนบ้านเนินซ่าน ทุ่งยั้ง ลับแล
111 โรงเรียนบ้านหัวดุม ทุ่งยั้ง ลับแล
112 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) ทุ่งยั้ง ลับแล
113 โรงเรียนนานกกก นานกกก ลับแล
114 โรงเรียนวัดดอนสัก ฝายหลวง ลับแล
115 โรงเรียนวัดใหม่ ฝายหลวง ลับแล
116 โรงเรียนลับแลพิทยาคม ฝายหลวง ลับแล
117 โรงเรียนวัดเจดีย์ ฝายหลวง ลับแล
118 โรงเรียนวัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ) ฝายหลวง ลับแล
119 โรงเรียนหนองนาเกลือวิทยา ฝายหลวง ลับแล
120 โรงเรียนดอนแก้ว แม่พูล ลับแล
121 โรงเรียนชุมชนหัวดง แม่พูล ลับแล
122 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ แม่พูล ลับแล
123 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ไผ่ล้อม ลับแล
124 โรงเรียนวัดสว่าง ไผ่ล้อม ลับแล
125 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา ไผ่ล้อม ลับแล
126 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ไผ่ล้อม ลับแล
127 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว ไผ่ล้อม ลับแล
128 โรงเรียนบ้านขุนฝาง ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์
129 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา ขุนฝาง เมืองอุตรดิตถ์
130 โรงเรียนบ้านหัวหาด คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
131 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
132 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
133 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
134 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
135 โรงเรียนบ้านบ่อพระ คุ้งตะเภา เมืองอุตรดิตถ์
136 โรงเรียนมิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประอนุสรณ์) งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์
137 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์
138 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์
139 โรงเรียนวัดศรีธาราม งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์
140 โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ์
141 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์
142 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ ถ้ำฉลอง เมืองอุตรดิตถ์
143 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
144 โรงเรียนพิศาลศึกษาวิทยา ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
145 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
146 โรงเรียนหวัวเฉียว ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์ 055411758
147 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคาร ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
148 โรงเรียนพัฒนศึกษา ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
149 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
150 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
151 โรงเรียนภราดรนุสรณ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
152 โรงเรียนบัณฑิตวิทยา ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
153 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียนอุตรดิตถ์ ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
154 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาลัย ท่าอิฐ เมืองอุตรดิตถ์
155 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์
156 โรงเรียนวัดดอย ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์
157 โรงเรียนอนุบาลดวงใจลูกรัก ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์
158 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์ 055-411556
159 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 ท่าเสา เมืองอุตรดิตถ์
160 โรงเรียนชายเขาวิทยา น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์
161 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์
162 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง น้ำริด เมืองอุตรดิตถ์
163 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์
164 โรงเรียนวัดคุ้งยาง บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์
165 โรงเรียนสามัคยาราม บ้านด่าน เมืองอุตรดิตถ์
166 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ สาขาหนองน้ำเขียว บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
167 โรงเรียนปางต้นผึ้ง บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
168 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
169 โรงเรียนราษฎร์ดําริ บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
170 โรงเรียนประชาชนอุทิศ บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
171 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
172 โรงเรียนวัดแม่เฉย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
173 โรงเรียนราษฎร์อํานวย บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
174 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์
175 โรงเรียนวัดคุ้งวารี บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์
176 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) บ้านเกาะ เมืองอุตรดิตถ์ 055-412298
177 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์
178 โรงเรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์
179 โรงเรียนสวนหลวงสาธิตสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์
180 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี ป่าเซ่า เมืองอุตรดิตถ์
181 โรงเรียนวัดพระฝาง ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
182 โรงเรียนวัดวังยาง ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
183 โรงเรียนวัดคลองนาพง สาขาวัดผาจุก (รอยุบเลิก) ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
184 โรงเรียนหนองบัววิทยา ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
185 โรงเรียนอุตรดิตถ์วิทยา ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
186 โรงเรียนวัดผาจักร ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
187 โรงเรียนวัดคลองนาพง ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์
188 โรงเรียนเจริญวิทยา วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์
189 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์
190 โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์
191 โรงเรียนวัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์
192 โรงเรียนบ้านวังโป่ง วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์
193 โรงเรียนวังกะพี้พิทยาคม วังกะพี้ เมืองอุตรดิตถ์
194 โรงเรียนสามัคคีวิทยา วังดิน เมืองอุตรดิตถ์
195 โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ วังดิน เมืองอุตรดิตถ์
196 โรงเรียนบ้านวังดิน วังดิน เมืองอุตรดิตถ์ 055-819080
197 โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์
198 โรงเรียนบ้านดงช้างดี หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์
199 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์
200 โรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์
201 โรงเรียนบ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) หาดกรวด เมืองอุตรดิตถ์
202 โรงเรียนนาน้อยวิทยา หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์
203 โรงเรียนวัดช่องลม หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์
204 โรงเรียนบ้านวังแดง หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์
205 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว หาดงิ้ว เมืองอุตรดิตถ์
206 โรงเรียนวัดดอยแก้ว แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์
207 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง แสนตอ เมืองอุตรดิตถ์